Arts Podcasts

Librivox: Sekar Karya by Various show

Librivox: Sekar Karya by VariousJoin Now to Follow

Sekar Karya is a collection of public domain literary works, including poems and prose, in both the Modern and Old Javanese languages. Javanese: Sekar Karya yaiku koleksi kasastraan ing domain umum kelebu ing puisi lan prosa, iki ing basa jawa modhèrn lan basa jawa kuna. Indonesian: Sekar Karya adalah koleksi kesastraan dalam domain umum termasuk dalam puisi dan prosa, ini dalam bahasa jawa moderen dan bahasa jawa kuno.(Summary by Varra Unreal)

By LibriVox

Librivox: Praise of Folly, The by Erasmus, Desiderius show

Librivox: Praise of Folly, The by Erasmus, DesideriusJoin Now to Follow

The Praise of Folly (Greek title: Morias Enkomion (Μωρίας Εγκώμιον), Latin: Stultitiae Laus, sometimes translated as In Praise of Folly, Dutch title: Lof der Zotheid) is a satirical essay written in 1509 by Desiderius Erasmus of Rotterdam (1466/69-1536). It is considered one of the most influential works of literature in Western civilization and one of the catalysts of the Protestant Reformation. It starts off with a satirical learned encomium after the manner of the Greek satirist Lucian, a piece of virtuoso foolery; it then takes a darker tone in a series of orations, as Folly praises self-deception and madness and moves to a satirical examination of pious but superstitious abuses of Catholic doctrine and corrupt practices in parts of the Roman Catholic Church—to which Erasmus was ever faithful—and the folly of pedants (including Erasmus himself). Erasmus had recently returned, disappointed, from Rome, where he had turned down offers of advancement in the curia, and Folly increasingly takes on Erasmus' own chastising voice. The essay ends with a straightforward statement of Christian ideals. The essay was hugely popular, to Erasmus' astonishment and sometimes his dismay. Before Erasmus' death it had already passed into numerous editions and had been translated into French and German. An English edition soon followed. It influenced teaching of rhetoric during the later sixteenth century. It was put on the Index of forbidden books by the Council in Trent in 1559. (Summary adapted from Wikipedia)

By LibriVox

Librivox: Verwandlung, Die by Kafka, Franz show

Librivox: Verwandlung, Die by Kafka, FranzJoin Now to Follow

"Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt..." So beginnt Kafka diesen Klassiker und beschreibt in seinem typischen Stil wie sich die plötzliche Verwandlung auf das weitere Leben Gregor Samsas auswirkt. (Zusammenfassung von Markus Wachenheim)

By LibriVox

Librivox: Lady's Visit to the Gold Diggings of Australia in 1852-53, A. by Clacy, Ellen show

Librivox: Lady's Visit to the Gold Diggings of Australia in 1852-53, A. by Clacy, EllenJoin Now to Follow

"If you have visions of a middle-aged parasol-bearing lady smiling sweetly from her carriage as she tours Bendigo think again. In 1852, 20 year old clergyman’s daughter Ellen and her brother boarded ship for Melbourne then set off to walk to Bendigo. Dressed in her blue serge skirt which doubled as nightwear, she camped under a tent made of blankets, had mutton, damper and tea most meals and on arrival lent her hand to gold washing. And seemed to enjoy it ! And amongst other things she tells of colonial life , transportation, emigration and other gold-fields. But you will need to listen to hear more about bush-rangers and orphans as well as what she did with her parasol." (summary by annise)

By LibriVox

Librivox: Жития Святых, т. 12 - август (Zhitiia Sviatykh, v. 12 - August) by Dimitriĭ, Saint Metropolitan of Rostov show

Librivox: Жития Святых, т. 12 - август (Zhitiia Sviatykh, v. 12 - August) by Dimitriĭ, Saint Metropolitan of RostovJoin Now to Follow

Жития и похвалы святых подобятся светлостию звездам: якоже бо звезды положением на небеси утвержденны суть, всю же поднебесную просвещают, тыяжде и от Индиан зрятся, ни сокрываются от скифов, землю озаряют, и морю светят, и плавающих корабли управляют: ихже имен аще и не вемы множества ради, обаче светлей доброте их чудимся. Сице и светлость святых, аще и затворены суть мощи их во гробех, но силы их в поднебесней земными пределы не суть определенны: чудимся тех житию, и удивляемся славе, еюже Бог угодившыя Ему прославляет. [St. Symeon Metaphrastes on the Lives of the Saints, 10th century A. D. ENGLISH TRANSLATION: The lives and the eulogies of the Saints resemble, by their luminosity, the stars: for as the stars, firmly studded in the firmament as they are, illume the entire universe, and the same stars are beheld by the Indians, and are not hid from the Scythians, and shed their radiance over the earth and the seas, and show the way to the ships: and even if we know not their names for their multitude’s sake, we as yet admire their brilliant loveliness. So, too, doeth the brilliance of the Saints, even when their relics are shut under a tombstone, yet their miracles in the entire universe are not bound by earthly confines: we admire their lives and wonder at the glory wherewith God glorifieth those who have pleased Him. This succinct description is found as introduction to each of the 12 volumes of the Church Slavonic Lives.]

By LibriVox

Librivox: Valley of Silent Men, The by Curwood, James Oliver show

Librivox: Valley of Silent Men, The by Curwood, James OliverJoin Now to Follow

Subtitled: A Story of the Three River Country . James Kent has learned that he is terminally ill with perhaps only days to live, and so decides to confess to a murder and thus save an innocent man. Nobody believes his confession, particularly Marette, a mysterious girl who had shown up at Athabasca Landing only weeks before. Kent’s illness takes a turn and his death is postponed, and he sets about to find out more about the girl, who he ends up falling in love with, although she’ll not reveal her past to him, nor what she knows about the murder. A story of intrigue, suspense, action, and above all, a story of love in the furthest outreaches of the Great White North where three great rivers flow; the Athabasca, the Slave, and the McKenzie, and where somewhere is hidden The Valley of Silent Men. (Summary by Roger Melin)

By LibriVox

Librivox: Essay on the Trial by Jury by Spooner, Lysander show

Librivox: Essay on the Trial by Jury by Spooner, LysanderJoin Now to Follow

FOR more than six hundred years that is, since Magna Carta, in 1215 there has been no clearer principle of English or American constitutional law, than that, in criminal cases, it is not only the right and duty of juries to judge what are the facts, what is the law, and what was the moral intent of the accused; but that it is also their right, and their primary and paramount duty, to judge of the justice of the law, and to hold all laws invalid, that are, in their opinion, unjust or oppressive, and all persons guiltless in violating, or resisting the execution of, such laws. So begins Spooner's epic on the jury, its origins and history. Spooner examines the history and powers of a jury, from the magna carta in King John's time, to the practices in the 18th century. A classic work on law, Spooner argues that the decision of the jury is sovereign over the king's law. (Summary by Bethanne)

By LibriVox

Librivox: Bible (WEB) NT 01-27: The New Testament by World English Bible show

Librivox: Bible (WEB) NT 01-27: The New Testament by World English BibleJoin Now to Follow

The World English Bible is a translation of the Bible into modern English. Work on the project began in 1997, but the translation has been released directly into the public domain, free of copyright. It is largely an update of the American Standard Version of 1901, and is intended to be both readable and non-denominational. (Summary by Leon Mire)

By LibriVox

Librivox: It's a Good Old World by Barton, Bruce show

Librivox: It's a Good Old World by Barton, BruceJoin Now to Follow

In this collection of essays, Bruce Barton, considered to be among the most influential advertising men of the 20th century, uses history, religion and current events of the 1920s to teach common sense ideals. From Jesus to Beethoven to Napoleon to Abraham Lincoln, Barton uses stories of great individuals to encourage the reader to make the most of life and at the same time to build strong character traits. (Summary by Stephen Escalera)

By LibriVox

Librivox: Study in Scarlet, A by Doyle, Arthur Conan, Sir show

Librivox: Study in Scarlet, A by Doyle, Arthur Conan, SirJoin Now to Follow

A Study in Scarlet, a short novel published in 1887, was Sir Arthur Conan Doyle's first Sherlock Holmes story. At the beginning of the book, Dr. Watson meets the detective for the first time and we ride along with them to the scene of a murder. The crime baffles the Scotland Yard detectives, but of course Holmes solves it easily. In the second half of the story, the scene shifts to Utah as we learn the murderer's history. The action returns to London in the last two chapters. In his first adventure, Holmes demonstrates many of the traits for which he later became well known: meticulous study of a crime scene, brilliant deductive reasoning, aptitude for chemistry and music, and the somewhat annoying habit of withholding crucial facts from Watson (and consequently the reader) until the conclusion of the case. (Summary by Laurie Anne Walden)

By LibriVox