Podobe znanja show

Podobe znanja

Summary: Podobe znanja so razpoznavna tedenska oddaja Programa ARS, v kateri v formi polurnega portretnega intervjuja predstavljamo ugledne slovenske intelektualce in znanstvenike vseh generacij in z vseh podrocij humanistike in eksaktnih ved – od ciste filozofije pa tja do fizike drobnih delcev. V to galerijo slovenskih mislecev, raziskovalcev in razumnikov - v najboljsem pomenu te besede - vkljucujemo tudi Slovence iz zamejstva in tiste, ki so se na intelektualnem in znanstvenem polju dokazali v tujini - v Evropi in drugje po svetu. Doslej je bilo v tej galeriji portretov, ki smo jo zaceli postavljati leta 2002 in je verjetno brez primere v slovenskem medijskem prostoru, predstavljenih prek 230 osebnosti, ki oblikujejo nas intelektualni, znanstveni in razvojni danes in jutri ter nase mesto v svetu. Med njimi je bilo prek 60 slovenskih akademikov, prav tako pa v oddaji dobijo prostor tudi obetavni mladi intelektualci in raziskovalci, katerih cas sele prihaja.

Join Now to Subscribe to this Podcast

Podcasts:

 Podobe znanja | File Type: audio/mpeg | Duration: 1733

Podobe znanja so razpoznavna tedenska oddaja Programa ARS nacionalnega Radia. V formi polurnega portretnega intervjuja predstavljamo ugledne slovenske intelektualce in znanstvenike vseh generacij in z vseh področij humanistike, družboslovja in eksaktnih ved – od čiste filozofije pa tja do fizike osnovnih delcev, vključujemo pa občasno tudi goste z »mejnih« področij z umetnostjo, kot je recimo arhitektura, upodabljajoče umetnosti ipd. Oddajo ureja Štefan Kutoš in Nina Slaček, na sporedu je v petek ob 16.30.

 Podobe znanja 26.09.2014 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1772
 Podobe znanja | File Type: audio/mpeg | Duration: 1772

Podobe znanja so razpoznavna tedenska oddaja Programa ARS nacionalnega Radia. V formi polurnega portretnega intervjuja predstavljamo ugledne slovenske intelektualce in znanstvenike vseh generacij in z vseh področij humanistike, družboslovja in eksaktnih ved – od čiste filozofije pa tja do fizike osnovnih delcev, vključujemo pa občasno tudi goste z »mejnih« področij z umetnostjo, kot je recimo arhitektura, upodabljajoče umetnosti ipd. Oddajo ureja Štefan Kutoš in Nina Slaček, na sporedu je v petek ob 16.30.

 Janez Štrancar 19.09.2014 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1839
 Janez Štrancar | File Type: audio/mpeg | Duration: 1839

V Podobah znanja bo tokrat gost fizik Janez Štrancar, vodja programske skupine za eksperimentalno biofiziko kompleksnih sistemov na Inštitutu Jožefa Stefana. Preučuje zlasti biološke membrane, supramolekulske strukture, biokompatibilnost, nanomateriale in antimikrobne lastnosti materialov. Raziskave, ki potekajo v njegovi programski skupini, imajo tudi številne aplikativne vidike, med drugim v medicini, farmaciji in varni izdelavi živil. Z biofizikom Janezom Štrancerjem se bo pogovarjal Štefan Kutoš.

 Podobe znanja 12.09.2014 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1720
 Podobe znanja | File Type: audio/mpeg | Duration: 1720

Podobe znanja so razpoznavna tedenska oddaja Programa ARS nacionalnega Radia. V formi polurnega portretnega intervjuja predstavljamo ugledne slovenske intelektualce in znanstvenike vseh generacij in z vseh področij humanistike, družboslovja in eksaktnih ved – od čiste filozofije pa tja do fizike osnovnih delcev, vključujemo pa občasno tudi goste z »mejnih« področij z umetnostjo, kot je recimo arhitektura, upodabljajoče umetnosti ipd. Oddajo ureja Štefan Kutoš in Nina Slaček, na sporedu je v petek ob 16.30.

 Dr. Borut Vrščaj | File Type: audio/mpeg | Duration: 1825

Naš gost v Podobah znanja bo tokrat doktor Borut Vrščaj, predstojnik oddelka za kmetijsko ekologijo in naravne vire na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Doktor Vrščaj je docent za področje pedologije ter rabe in varstva tal na fakulteti za kmetijstvo univerze v Mariboru ter na visoki šoli za varstvo okolja v Velenju. Preučuje tla kot naravni vir in temelj kopenskih ekosistemov, ukvarja se s pedologijo, z ekologijo in varstvom tal ter z modeliranjem talnih parametrov, s pedološkim kartiranjem in informatiko na tem področju. Z doktorjem Borutom Vrščajem se bo pogovarjal Štefan Kutoš.

 Tomaž Gyergyek 22.08.2014 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1791
 Tomaž Gyergyek | File Type: audio/mpeg | Duration: 1791

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost fizik doktor Tomaž Gyergyek, profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko. Doktor Gyergyek je tudi višji znanstveni sodelavec in vodja laboratorija za fiziko plazme na Odseku za reaktorsko fiziko Inštituta Jožef Stefan. V pogovoru z njim bomo med drugim pobliže spoznali tematiko pridobivanja energije z jedrsko fuzijo, pri čemer je pomembno razumevanje in obvladovanje fizike plazme, prav tako so raziskave plazme pomembne za astrofiziko in za številna druga teoretična in  aplikativna področja. S fizikom Tomažem Gyergyekom se bo pogovarjal Štefan Kutoš.

 Profesor Makro Munih 15.08.2014 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1862
 Profesor Makro Munih | File Type: audio/mpeg | Duration: 1862

V PODOBAH ZNANJA tokrat predstavljamo uglednega slovenskega raziskovalca, profesorja Marka Muniha z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko, kjer je predstojnik Laboratorija za robotiko in Vodja programske skupine Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju. Doktor Munih  ima prijavljenih pet patentov. Njegovi članki so pogosto citirani v svetovni literaturi s tega področja, njegova knjiga o robotiki, ki jo je pred leti izdal pri založbi Springer, pa je na seznamih najkakovostnejše svetovne znanstvene  literature. Z doktorjem Markom Munihom  se bo pogovarjal Štefan Kutoš.

 Podobe znanja 08.08.2014 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1883
 Podobe znanja 13.06.2014 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1812
 prof. dr. Matjaž Četina 06.06.2014 | File Type: audio/mpeg | Duration: 1871

prof. dr. Matjaž Četina

Comments

Login or signup comment.