مریم پالیزبان و فواد خاک‌نژاد | ۱۱ سال پیش | نوروز ۸۵
رادیو روغن حبه‌ی انگور - فواد خاک ‌نژاد، هایده رئیس‌زاده show

Summary: هدیه های نوروزی رادیو روغن حبه ی انگور / ۲ گفتگوی یازده سال پیش فواد خاک‌ نژاد و مریم پالیزبان صدای فواد و مریم | ۱۱ سال پیش گفتگویی رادیویی از یازده سال پیش که فواد خاک نژاد در یادداشتی در این مورد نوشته است: مریم پالیزبان، دقیقا یازده سال است که از دوستان خیلی نزدیک من است. سرآغاز این دوستی اما از این فایل صوتی شروع شد. یک روز سردبیر ارشد که مشغول جمع‌آوری برنامه‌های نوروزی بود به من پیش‌نهاد داد که یک گفتگوی نوروزی ترتیب بدهم. مثل خیلی از شما من هم شیفته‌ی بازی مریم در نفس عمیق بودم و مریم چندسالی بود که غیب شده بود. چهارسالی بود که از نفس عمیق گذشته بود و بازیگری که او را یک پدیده می‌دانستیم ناپدید شده بود. در صورتی که همه فکر می‌کردند او پا به گیشه‌ها خواهد گذاشت و چهره‌ای پرتکرار خواهد شد. مریم چنان برای مصاحبه وسواس نشان داد و در مورد تک‌تک سوال‌ها غر زد و مو از ماست کشید که همین شد سرآغاز گفتگوهای ما. گفتگوهایی که به یک دوستی ۱۱ ساله ختم شد. یک دوستی پر از ثمر. من و مریم با هم پروژه‌های مختلفی انجام دادیم. عکس‌های مستند و کتاب تازه‌اش در آلمان را من گرفتم. با هم یک برنامه‌ی رادیویی ساختیم که البته جایی که دل‌مان می‌خواست در آن انتشا یابد پیدا نشد و کلی سفر و تجربه و کسب‌کردن و از دست دادن. مثل از دست دادن پسرعمه‌ی مریم که بعد از این روزهای معاشرت دوست نزدیک من شده بود. روزی که این گفتگو را می‌گرفتم هیچ فکر نمی‌کردم که ۱۱ سال بعد او عیدی من را فراموش نکند و من هنوز دوستی داشته باشم که بارها و بارها، این‌ور ‌و آن‌ور پزش را داده‌ام و البته کلی هم از او آموخته‌ام. این گفتگو مربوط به روزهای آخر اسفند ۸۴ است. گفتگویی که برای ویژه‌برنامه‌ی نوروزی سال ۸۵ ضبط شد. من ۱۹ ساله بودم و مریم داشت دکترایش را می‌گرفت. صداهای ما ده سال پیش این‌شکلی بود.