رادیو روغن حبه‌ی انگور/ فصل سوم/ قسمت اول/ «سووشون» بهمن ۹۵
رادیو روغن حبه‌ی انگور - فواد خاک ‌نژاد، هایده رئیس‌زاده show

Summary: فصل سوم | قسمت اول و آخر | سووشون این آخرین اپیزودی‌ست که رادیو روغن حبه‌ی انگور ۶ سال پیش منتشر کرد. این اپیزود در بهمن ۹۵ منتشر شد. همراه با آثاری از سیمین دانشور، شیرکو بی‌کس، سهراب سپهری، کریس‌دی‌برگ، گروه شرنگ و دیگران